ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดของ "สมาคมคนพิการไทยสร้างอาชีพ จ.เพชรบุรี"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดของ "สมาคมคนพิการไทยสร้างอาชีพ จ.เพชรบุรี". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/593981.
View online Resources