ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 7/2539 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานเม็คโก้ 1)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 7/2539 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานเม็คโก้ 1). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/101391.
View online Resources