ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิโรงเรียนศรัทธาสมุทร ทุน นายกิมเซ็ง เล็กวิจิตรธาดา"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิโรงเรียนศรัทธาสมุทร ทุน นายกิมเซ็ง เล็กวิจิตรธาดา". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/192013.
View online Resources