ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 64 พ.ศ. 2540 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถังสำหรับใช้หุงต้ม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 64 พ.ศ. 2540 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถังสำหรับใช้หุงต้ม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/261177.
View online Resources