คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 40/2550 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา แอมพาส แห่งประเทศไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 40/2550 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา แอมพาส แห่งประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/245200.
View online Resources