รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 11/วันที่ 8 พฤษภาคม 2555

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 11/วันที่ 8 พฤษภาคม 2555. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/349854.
View online Resources