ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับทิ้งมูลฝอย ในพื้นที่เขตมีนบุรี (ฉบับที่ 30/2546)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับทิ้งมูลฝอย ในพื้นที่เขตมีนบุรี (ฉบับที่ 30/2546). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/96812.
View online Resources