ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จัดการทรัพย์มรดก (ศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ ล. 442/2541 นายตรีพล เดชสกุลธร (จำเลยที่ 1) นางสาววนิดา เดชสกุลธร (จำเลยที่ 2) นางสาวิตรี เดชสกุลธร หรือกิตติสุวรรณ (จำเลยที่ 3)นางสาวชนิดา เดชสกุลธร (จำเลยที่4) นายชาตรี เดชสกุลธร (จำเลยที่ 5) นายไฟแนนซ์ เดชสกุลธร (จำเลยที่ 6) นายเครดิต เดชสกุลธร (จำเลยที่ 7) นายเฉลิมโลก เดชสกุลธร (จำเลยที่ 8 ในฐานะทายาทของ นายสุพจน์ เดชสกุลธร ลูกหนี้((ผู้ตาย)))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จัดการทรัพย์มรดก (ศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ ล. 442/2541 นายตรีพล เดชสกุลธร (จำเลยที่ 1) นางสาววนิดา เดชสกุลธร (จำเลยที่ 2) นางสาวิตรี เดชสกุลธร หรือกิตติสุวรรณ (จำเลยที่ 3)นางสาวชนิดา เดชสกุลธร (จำเลยที่4) นายชาตรี เดชสกุลธร (จำเลยที่ 5) นายไฟแนนซ์ เดชสกุลธร (จำเลยที่ 6) นายเครดิต เดชสกุลธร (จำเลยที่ 7) นายเฉลิมโลก เดชสกุลธร (จำเลยที่ 8 ในฐานะทายาทของ นายสุพจน์ เดชสกุลธร ลูกหนี้((ผู้ตาย))). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/229810.
View online Resources