ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา [วัดประตูโขง (ร้าง)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา [วัดประตูโขง (ร้าง)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/537100.
View online Resources