คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 29/2550 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาทองไชยอุตสาหกรรม]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 29/2550 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาทองไชยอุตสาหกรรม]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/245188.
View online Resources