ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (สมาคมส่งเสริมการปลูกระเทียมอำเภอเมืองพะเยา)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (สมาคมส่งเสริมการปลูกระเทียมอำเภอเมืองพะเยา). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/103743.
View online Resources