ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดชลบุรี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิพระโพธิสัตว์กวนอิม หยกขาว เกาะลอยศรีราชา"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดชลบุรี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิพระโพธิสัตว์กวนอิม หยกขาว เกาะลอยศรีราชา". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/208841.
View online Resources