ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอ่างทอง [เทศบาลตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง เทศบาลตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอ่างทอง [เทศบาลตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง เทศบาลตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/274625.
View online Resources