ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/123910.
View online Resources