คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ 5/2565 เรื่อง เลิกสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการโรงแรมและภัตตาคาร ภูเก็ต

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ 5/2565 เรื่อง เลิกสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการโรงแรมและภัตตาคาร ภูเก็ต. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/604820.
View online Resources