การที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีคำสั่งที่ 81/2544 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2544 สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ กรณีการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา รวม 10 เขตเลือกตั้ง ใน 7 จังหวัด ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). การที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีคำสั่งที่ 81/2544 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2544 สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ กรณีการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา รวม 10 เขตเลือกตั้ง ใน 7 จังหวัด ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/37492.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล