ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงพลังงาน : 1. นายเพทาย หมุดธรรม 2. นายภูมี ศรีสุวรรณ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงพลังงาน : 1. นายเพทาย หมุดธรรม 2. นายภูมี ศรีสุวรรณ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/572885.
View online Resources