ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง จัดตั้งมัสยิด [มัสยิดญ่าบัลสะละหม๊ะ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง จัดตั้งมัสยิด [มัสยิดญ่าบัลสะละหม๊ะ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/192636.
View online Resources