ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งค่าปริมาณด่าง ปริมาณธาตุ และการรายงานผลการทดสอบทางเครื่องยนต์ตามคุณลักษณะด้านการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่นเหลว

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งค่าปริมาณด่าง ปริมาณธาตุ และการรายงานผลการทดสอบทางเครื่องยนต์ตามคุณลักษณะด้านการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่นเหลว. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/91207.
View online Resources