ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1195 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 2เส้นทาง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1195 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 2เส้นทาง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/220581.
View online Resources