แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้อำนาจจัดตั้ง มูลนิธิพระและนางยุติชาญดำรงเวทย์ (บุญมี-กิมเน้ย โกศิน) เป็นนิติบุคคล

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1972). แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้อำนาจจัดตั้ง มูลนิธิพระและนางยุติชาญดำรงเวทย์ (บุญมี-กิมเน้ย โกศิน) เป็นนิติบุคคล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/246546.
View online Resources