ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดสระบุรี ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดสระบุรี สายที่ 2545 ชื่อเส้นทาง ตลาดนิคมพระพุทธบาท -บ้านเขาวง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดสระบุรี ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดสระบุรี สายที่ 2545 ชื่อเส้นทาง ตลาดนิคมพระพุทธบาท -บ้านเขาวง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/241490.
View online Resources