ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1737 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 750 ระนอง - หาดใหญ่ สำหรับการเดินรถแยกช่วงระนอง - นครศรีธรรมราช เป็น ช่วงระนอง- หัวไทร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1737 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 750 ระนอง - หาดใหญ่ สำหรับการเดินรถแยกช่วงระนอง - นครศรีธรรมราช เป็น ช่วงระนอง- หัวไทร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/238839.
View online Resources