ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิมีชัย - คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธุ์"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิมีชัย - คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธุ์". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/154503.
View online Resources