กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 402 ร. เรื่อง การก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา [ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 402 ร. เรื่อง การก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา [ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595107.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล