รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 23วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 23วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/474956.
View online Resources