คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 29/2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใหม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 29/2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใหม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/592482.
View online Resources