ธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/60278.
View online Resources