ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/554905.
View online Resources