ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดช่วงระยะเวลา กำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดช่วงระยะเวลา กำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/140231.
View online Resources