พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาท่ามเหนือ ตำบลน้ำผุด ตำบลบ้านโพธิ์ และตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2546

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาท่ามเหนือ ตำบลน้ำผุด ตำบลบ้านโพธิ์ และตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2546. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35485.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล