รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 51/วันที่ 21 สิงหาคม 2558

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 51/วันที่ 21 สิงหาคม 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/480548.
View online Resources