ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 111/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการผู้ค้าสลาก]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 111/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการผู้ค้าสลาก]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/159997.
View online Resources