พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26220.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล