พระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติพื้นความรู้และวิธีสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับส่วนราชการที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2509

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1966). พระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติพื้นความรู้และวิธีสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับส่วนราชการที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2509. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28390.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล