ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/536468.
View online Resources