พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเลนอ่าวทุ่งคา ป่าอ่าวสวี และเกาะต่าง ๆ ในท้องที่ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว ตำบล ปากน้ำ ตำบลท่ายาง ตำบลหาดทรายรี ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร ตำบลวิสัยใต้ ตำบล ด่านสวี ตำบลท่าหิน อำเภอสวีตำบลปากตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก และตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเลนอ่าวทุ่งคา ป่าอ่าวสวี และเกาะต่าง ๆ ในท้องที่ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว ตำบล ปากน้ำ ตำบลท่ายาง ตำบลหาดทรายรี ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร ตำบลวิสัยใต้ ตำบล ด่านสวี ตำบลท่าหิน อำเภอสวีตำบลปากตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก และตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34335.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล