ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/131181.
View online Resources