ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบล ในกองบังคับการตำรวจภูธร 7 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2535

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1992). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบล ในกองบังคับการตำรวจภูธร 7 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2535. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/85920.
View online Resources