ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 118/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมผู้ปลูกสับปะรดไทยเพื่อการอุตสาหกรรม]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 118/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมผู้ปลูกสับปะรดไทยเพื่อการอุตสาหกรรม]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/160294.
View online Resources