ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/175765.
View online Resources