หนังสือที่ระลึกในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ วัดมหรรณพาราม วรวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). หนังสือที่ระลึกในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ วัดมหรรณพาราม วรวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/522777.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล