ข้อมูลประกอบการสนทนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และ นายอู๋ ปางกั๋ว ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อมูลอ้างอิง
เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง (2010). ข้อมูลประกอบการสนทนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และ นายอู๋ ปางกั๋ว ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/574387.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล