ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 2/2560 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมการค้าเครื่องสำอางสมุนไพรล้านนา สมาคมการค้าเชียงใหม่ภัตตาคารร้านอาหารและบันเทิง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 2/2560 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมการค้าเครื่องสำอางสมุนไพรล้านนา สมาคมการค้าเชียงใหม่ภัตตาคารร้านอาหารและบันเทิง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/532519.
View online Resources