ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4969 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางเรือและทางทะเล - ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม - เล่ม 1 : ประเภททนความดันสูง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4969 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางเรือและทางทะเล - ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม - เล่ม 1 : ประเภททนความดันสูง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/529615.
View online Resources