ประกาศศาลจังหวัดธัญบุรี เรื่อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายชัยญา บำรุงปรีชา เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดธัญบุรี คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ส. 514/2548 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ส. 649/2548]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศศาลจังหวัดธัญบุรี เรื่อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายชัยญา บำรุงปรีชา เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดธัญบุรี คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ส. 514/2548 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ส. 649/2548]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/208264.
View online Resources