แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในบทบาทของสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายค้าน : กรณีศึกษาโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน

ข้อมูลอ้างอิง
ธิติกา ชมะโชติ แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในบทบาทของสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายค้าน : กรณีศึกษาโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน. Retrieved from: +, https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003239.
View online Resources