พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พุทธศักราช 2478

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1935). พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พุทธศักราช 2478. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26681.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล