คำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 102/2548 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม [จำนวน 1 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). คำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 102/2548 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม [จำนวน 1 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/196331.
View online Resources