พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 บังคับในท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2521

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1978). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 บังคับในท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2521. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29642.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล